141. R. Pankowski: Poland. W: Anti-Semitism Worldwide 2004. The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism, Tel Aviv University, The University of Nebraska Press, 2008.  
142.

R. Pankowski: Poland. W: Modern Antisemitism in the Visegrád Countries. Red. I. Barna, A. Félix. Budapeszt [Węgry], Tom Lantos Institute, 2017.

143.

R. Pankowski: Poland. W: Preventing and Countering Far-Right Extremism: European Cooperation. Country Reports. Stokholm, Ministry of Justice, Sweden, Institute for Strategic Dialogue, 2012.

144. R. Pankowski:  Poland. W: World Fascism. A Historical Encyclopedia. Volume 2. L – Z. Santa Barbara, California – Denver, Colorado – Oxford, United Kingdom [Stany Zjednoczone/Wielka Brytania], ABC-CLIO Inc., 2006.
145. R. Pankowski: Pologne. W: Rapport 98. Panorama des Actes Racistes et de L'extremisme de Droite en Europe. Paris, 1998.  
146. R. Pankowski: The Populist Radical Right in Poland: The Patriots. [Wielka Brytania], Oxon, Routledge Taylor & Francis Group, 2010.  
147.  

R. Pankowski: Rasizm a kultura popularna. Warszawa, Wydawnictwo Trio, 2006.

 
148. Р. Панковски: Расизм и популярная культура. Tłum. Л. Мосионжник. Warszawa, Kiszyniów [Mołdawia], Университет „Высшая Антропологическая Школа”, 2014.
149. R. Pankowski: Sessizliği Bozmak: Gençleri İnsan Haklari Muhabirliğine Teşvik Etmek İçin Popüler Kültürü Kullanmak. Istambul [Turcja], Yeni Taktikler Projesi kapsamında yayınlanmışır, Center of Victims in Torture / Helsinki Yurttaşlar Derneği, 2004.  
150. R. Pankowski: Skinheads. W: Polen: Land und Junge Leute. Potsdam, 1998.  
151. R. Pankowski: W obliczu rasizmu i ksenofobii – Andrzej Siciński jako członek Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji [ECRI]. W: Socjologia. –Style życia. –Społeczeństwo obywatelskie. –Studia nad przeszłością. i Siciński. Red. P. Gliński, A. Kościański, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2009.  
152. R. Pankowski, M. Kormak: Radical Nationalism in Poland: From Theory to Practice. W: Right-wing extremism in Europe: country analyses, counter-strategies and labor-market oriented exit strategies. Ralf Melzer [eds.]. Berlin, Friedrich-Ebert-Stiftung [Niemcy], 2013.
153. Paszporty do tolerancji [wywiad z Moniką Spławską-Murmyło i Mirosławem Tryczykiem]. „Gazeta Wyborcza”, 15.11.2011.  
154. P. Piotrowski: Chuligani a kultura futbolu w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.  
155. Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji. Praktyczny poradnik. Red. Krzysztof Łaszkiewicz, Warszawa, Centrum Szkolenia Policji, 2013.
156. K. Podemski: Globalizacja mowy nienawiści. W: Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne. Red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias. Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business, 2010.
157. Poland. In: International Religious Freedom Report for 2012. Washington, United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2013.
158. Poland: Democracy and the Challenge of Extremism. A Special Report by the Anti-Defamation League. Warszawa, Anti-Defamation League [Stany Zjednoczone], 2006.
159. Poland – Never Again Association. IN@CH International Network Against Cyber Hate. Annual Report 2005. Amsterdam [Holandia], International Network Against Cyber Hate [INACH], 2006.
160. M. Pollack: Ojcobójca. Wołowiec,Wydawnictwo Czarne, 2005.
Suma artykułów w kategorii: 223