1. A. Cała: Omówienie prokuratorskich interpretacji artykułów 256 i 257 kodeksu karnego w świetle wybranych przypadków zaskarżenia publikacji antysemickich. W: Przestępstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec doniesień o publikacji antysemickich. Warszawa, Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” i Wydawnictwo „Nisza”, 2006.
2. M. Cegielski: Mozaika. Śladami Rechowiczów. Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 2011.
3. R. D. Cherry, A. Orla-Bukowska: Rethinking Poles and Jews: Troubled Past, Brighter Future. Lanham, Rowman & Littlefield [Stany Zjednoczone], 2007.
4. P. Chlebowicz: Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne. Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA, 2013.
5. D. Ciosmak: „Nigdy Więcej”. W: Antologia zinów 1989-2001. Kielce 2001.
6. Nie wstydzę się Ewangelii. Z ks. Michałem Czajkowskim rozmawia Jan Turnau. Kraków, Wydawnictwo WAM, 2004.  
Suma artykułów w kategorii: 6