1. K. Gawlicz, M. Starnawski: Areas of Discrimination and Marginalisation in School and Preschool Education in Poland. W: Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989. Ed. M. Starnawski, P. Rudnicki, M. Nowak-Dziemianowicz. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013.
2. L. Gnoiński, J. Skaradziński: Deuter. W: Encyklopedia Polskiego Rocka. Warszawa, In Rock, 2001.
3. K. Grabowski, K. Gajda: Gościu. Auto-bio-Grabaż. Poznań, In Rock, 2010.
4. Granice solidarności. Romowie w Polsce po roku 1989. Raport przygotowany przez European Roma Rights Center. Warszawa, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, 2003.
5. B. Grell, T. Köhler, R. Pankowski, N. Sineaeva, M. Starnawski: Hate Crime Monitoring and Victim Assistance in Poland and Germany. Warszawa/Potsdam, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” / Opferperspektive, 2009.
6. М. Грінберг: Футбол Против Расизму: Інформаційна брошура для педагогив і футбольних вболівалъників. Київ, Конгрес національних громад України [Ukraina], 2013.
7. H. Grynberg: Dialog polsko-żydowski. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2003.
8. P. P. Grzybowski: Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.
Suma artykułów w kategorii: 8