1. Hate Crime In the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report 2010. Wasaw, Organization for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2011.
2. Hateful. Monitoring Racism, Discrimination and Hate Crime in Polish and Ukrainian Football 2009-2011. Ed. by R. Pankowski, Warsaw-Kyiv-London, East Europe Monitoring Centre, „NEVER AGAIN” Association, Football Against Prejudices, FARE Eastern European Development Project, 2011.
3. J. Hebel: Bagno. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2007.
4. J. Hebel: Chciałbym umrzeć z miłości. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2009.
5. J. Hebel: Jeszcze będzie przepięknie. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2011.
6. J. Hebel: Misz – masz. Wybór krótkich tekstów krytyczno-literackich. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2009.
7. J. Hebel: Niszcz faszyzm, buduj przyjaźń. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2002.
8. J. Hebel: Piórem po książkach. Zbiór recenzji z miesięcznika „Dziś” M. F. Rakowskiego. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2012.
9. J. Hebel: Wszyscy byli odwróceni. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2010.
10. J. Hejenkowski: Encyklopedia polskiego reggae. Gliwice, Zima, 2004.
11. J. Hejenkowski, Ł. Jarosiński: Zima Records. W: Encyklopedia polskiego reggae i ska. Gliwice, Wydawnictwo Zima, 2009.
12. B. Hołyst: Kryminologia. Warszawa, LexisNexis, 2009.
Suma artykułów w kategorii: 12