21. Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski. Red. M. Branka i D. Cieślikowska. Kraków, Stowarzyszenie Willa Decjusza, 2010.
22. Edukacja obywatelska młodzieży. Dobre praktyki. Warszawa, Fundacja Civis Polonus, 2009.
23. Fake-News. Die wichtigsten ZEIT-Artikel über die Wahrheitskrise. Hamburg [Niemcy], Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, 2017.
24. M. Fanizadeh, M. Pinter: Football against Racism in Europe. W: Ballbesitz ist Diebstahl. Fußballfans Zwischenkultur und Kommerz. Göttingen, Verlag Die Werkststatt, 2004.
25. B. Fatyga: Bestandsaufnahme. W: Polen. Land Undjunge Leute. Potsdam, Deutsch-Polnisches Jugendwerk / Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży [Niemcy/Polska], 1998.
26. L. Fekete: Pedlars of hate: the violent impact of the European far Right. London, Institute of Race Relations, 2012.
27. M. Filip: Polityka tożsamości we wspólnotach neopogańskich. Przykład Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”. W: W. Dohnal, A. Posern-Zieliński (red.). Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy. Warszawa. Komitet Nauk Etnologicznych PAN - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011.
28. M. Fleming: National Minorities in Post-Communist Poland. London, Veritas Fundation Publication Centre, 2003.
29. P. Forecki: Elity symboliczne w Polsce wobec „kłamstwa oswiecimskiego”. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Red. P. Czapliński, E. Domańska. Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2009.
30. K. Gawlicz, M. Starnawski: Areas of Discrimination and Marginalisation in School and Preschool Education in Poland. W: Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989. Ed. M. Starnawski, P. Rudnicki, M. Nowak-Dziemianowicz. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013.
31. L. Gnoiński, J. Skaradziński: Deuter. W: Encyklopedia Polskiego Rocka. Warszawa, In Rock, 2001.
32. K. Grabowski, K. Gajda: Gościu. Auto-bio-Grabaż. Poznań, In Rock, 2010.
33. Granice solidarności. Romowie w Polsce po roku 1989. Raport przygotowany przez European Roma Rights Center. Warszawa, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, 2003.
34. B. Grell, T. Köhler, R. Pankowski, N. Sineaeva, M. Starnawski: Hate Crime Monitoring and Victim Assistance in Poland and Germany. Warszawa/Potsdam, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” / Opferperspektive, 2009.
35. М. Грінберг: Футбол Против Расизму: Інформаційна брошура для педагогив і футбольних вболівалъників. Київ, Конгрес національних громад України [Ukraina], 2013.
36. H. Grynberg: Dialog polsko-żydowski. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2003.
37. P. P. Grzybowski: Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.
38. Hate Crime In the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report 2010. Wasaw, Organization for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2011.
39. Hateful. Monitoring Racism, Discrimination and Hate Crime in Polish and Ukrainian Football 2009-2011. Ed. by R. Pankowski, Warsaw-Kyiv-London, East Europe Monitoring Centre, „NEVER AGAIN” Association, Football Against Prejudices, FARE Eastern European Development Project, 2011.
40. J. Hebel: Bagno. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2007.
Suma artykułów w kategorii: 228