Magazyn „NIGDY WIĘCEJ”

 

Wydawany od 1994 roku magazyn „NIGDY WIĘCEJ” jest jednym z niewielu periodyków w całości zajmujących się problematyką rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii, zarówno w czasach współczesnych, jak i w przeszłości. Promuje ideę wielokulturowości oraz dorobek kulturalny mniejszości narodowych i etnicznych.

Na łamach „NIGDY WIĘCEJ” gościli m.in. prof. Władysław Bartoszewski, Marek Edelman, Jerzy Giedroyc, prof. Michał Głowiński, prof. Maria Janion, Jan Karski, Jacek Kuroń, Marian Turski, Szymon Wiesenthal i wielu innych wybitnych autorów, specjalistów w dziedzinie ksenofobii i rasizmu oraz autorytety życia publicznego.

Do odbiorców „NIGDY WIĘCEJ” należą osoby zainteresowane poruszaną problematyką, a także związki i stowarzyszenia mniejszości, organizacje działające na rzecz praw człowieka, uczeni, dziennikarze, działacze społeczni, pedagodzy i młodzież.