101. R. Pankowski: Oblicza nietolerancji – nacjonalizm, ksenofobia, antysemityzm. Próba diagnozy i sposoby zapobiegania [wystąpienie w debacie]. „Res Humana”, nr 4[125], 2013.
102. R. Pankowski: Od wolności negatywnej do pozytywnej. „Lewą nogą”, nr 11, 1999.  
103. R. Pankowski: Piłka nożna, Trzeci Świat i rasizm. „My a Trzeci Świat”, 05.2003.  
104. R. Pankowski: Podpis posła ze swastyką. „Gazeta Wyborcza”, 23.01.2006.  
105. R. Pankowski: „Polacy to po prostu naziści”. „Rzeczpospolita”, 16.11.2014.
106. R. Pankowski: Poland: MEP demands synagogue demolition. „Searchlight” [Wielka Brytania], 03.2006.  
107. R. Pankowski: Poland. Tory allies support shooting at rescue boats. „Hope not Hate” [Wielka Brytania], 09-10.2017.
108. R. Pankowski: Polish anti-fascists under attack. Cilevics.eu/Minelres (MINELRES – forum dyskusji o mniejszościach w  Środkowej i Wschodniej Europie), 2.02.2000.
109. R. Pankowski: Polish anti-Semite takes charge of education. „Searchlight” [Wielka Brytania], 07.2006.  
110. R. Pankowski: Polish far right making headlines again. „Hope not Hate” [Wielka Brytania], 10.2013.
111.

R. Pankowski: Polish far right targets UK Poles„Hope not Hate” [Wielka Brytania], 05-06.2017.

112. R. Pankowski: Polish far right tries to enter political mainstream. „Searchlight” [Wielka Brytania], 11.1997.  
113. R. Pankowski: Polish nazi in the post top. „Searchlight” [Wielka Brytania], 05.2006.  
114. R. Pankowski: Polish rightist may form bloc with Tories. „Searchlight” [Wielka Brytania], 06.2009.
115. R. Pankowski: Polish Woodstock kicks racism into touch. „Searchlight” [Wlk. Brytania], 09.2010.  
116. R. Pankowski: Польша после трагедии: шанс для примирения? „Moldavskie Vedomosti” [Mołdawia], 28.04.2010.  
117.

R. Pankowski: Przeciw faszyzmowi. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza – Tydzień” [Wielka Brytania], 10.02.1996.

118. R. Pankowski: Racism rewarded. „Searchlight” [Wielka Brytania], 02.2005.  
119. R. Pankowski: Rasizm a kultura popularna [fragm.]. „Trybuna Robotnicza”, 13.03.2008.  
120. R. Pankowski: Rasizm zglobalizowany: ideologia globalizacji. Rasizm i kultura popularna. „Kultura Popularna”, nr 2 [2], 2002.  
Suma artykułów w kategorii: 365