161. J. Rzekanowski: Zabić za inność. „Trybuna”, 8 – 9.04.2000.
162. P. Rzekanowski: Niemcu, nie jedź na Euro. „Gazeta Wyborcza”, 7.09.2011.
163. P. Rzekanowski: Z NOP-u do Elany Toruń. „Gazeta Wyborcza. Toruń”, 18.03.2009.
Suma artykułów w kategorii: 163