341. D. Szyller: Można było przewidzieć, że dojdzie do tej tragedii [wywiad z Rafałem Pankowskim]. „Fakt”, 17.01.2019.
342.

D. Szyller: Zatrzymać bojówki Giertycha. „Trybuna”, 22.09.2005.

343.

D. Szyller: Zdeptać Gwiazdę Dawida. „Trybuna”, 2 – 3.07.2005.

344.

M. Szymaniak: Cejrowski: Arabowie i Murzyni won! „Życie Warszawy”, 19.11.2005.

345.

P. Szymaniak: Nienawiść w zawiasach. „Dziennik. Gazeta Prawna”, 31.07-2.08.2015.

346.

G. Szymanik: Biała siła, Białystok. „Gazeta Wyborcza”, 19.09.2013.

347. G. Szymanik: Boniek, to było nie fair [wywiad z Jackiem Purskim]>. „Gazeta Wyborcza. Duży Format”, 20.08.2015.
348. G. Szymanik: Brunatne kalendarium. „Gazeta Wyborcza”, 21.02.2013.
349. G. Szymanik: Czarna lista „białych chłopców”. „Gazeta Wyborcza”, 6.09.2011.
350. G. Szymanik: Karać za koszulkę? [rozmowa z Rafałem Pankowskim]. „Gazeta Wyborcza”, 4.07.2013.
351.

G. Szymanik: Narodowcy czczą Niewiadomskiego. „Gazeta Wyborcza”, 15-16.12.2012.

352.

G. Szymanik: Nie możemy milczeć. „Gazeta Wyborcza”, 15-16.12.2012.

353. G. Szymanik: Patriota robi swoje. „Gazeta Wyborcza. Duży Format”, 2.05.2013.
354.

G. Szymanik: Powstanie narodowców. „Gazeta Wyborcza. Stołeczna”, 27.07.2012.

355. G. Szymanik: Sami dobrzy ludzie. „Gazeta Wyborcza. Duży Format”, 30.07.2015.
356.

G. Szymanik: Są księgi brunatne, różowych nie ma. „Gazeta Wyborcza. Stołeczna”, 8.11.2011.

357. G. Szymanik: Szwy polskie. „Gazeta Wyborcza. Duży Format”, 9.04.2015.
358. G. Szymanik: Ukradli nam święto, a chcą zabrać Polskę. „Gazeta Wyborcza”, 10-11.11.2012.
359.

J. Szymańczak: Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce – wybrane aspekty polityki państwa. „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, nr 2[26], 2011.

360.

W. Szymański: Nie wieszam flagi Unii. „Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska”, 21.04.2004.

Suma artykułów w kategorii: 386