101. עונש על חטאים מיניים ומזימה יהודית: הקורונה שחררה את השד הגזעני של פולין, Nissan Tzur. News.walla.co.il, 30.05.2020.
102.

ניסן צור: מזכרות אנטישמיות בפרלמנט הפולני? Inn.co.il [Izrael], 5.10.2017.

103. ניסן צור: פולין סוערת מרצח ראש העיר: "היה מתוכנן מרא. Maariv.co.il [Izrael], 21.01.2019.
104.

TŻ: Nie chcą Davida Irvinga. „Dziennik. Gazeta Prawna”, 16.09.2010.

Suma artykułów w kategorii: 104