81. S. Wilk: Dlaczego Amazon sprzedaje nazistowskie książki. Polityka.pl, 25.02.2020.
82. Z. Williams: Mainstream conservatives are weakening defence against extremism. TheNewEuropean.co.uk, 8.02.2019.
83. „Win sind eine Bewegung”. „Antifaschistisches Info Blatt”, nr 93, 2012.
84. J. Winnicki: Sieć bardziej kolorowa. „Głos Nauczycielski”, 29.02.2012.
85. J. Winnicki: Sport bez rasizmu. „Głos Nauczycielski”, 1.02.2012.
86. Winter Reggae 2001... życie jak muzyka... „Exit Magazyn”, 12.2001.
87. M. Wiss: Im Boot mit der extreman Rechten. „Monitor” [Niemcy], nr 12, 10.2003.
88. A. Wiśniewska: Marcin Kornak przecierał szlak. Krytykapolityczna.pl, 22.03.2014.
89. A. D. Wiśniewska: Zniekształcenie nazwy identyfikującej działalność przedsiębiorcy jako forma dozwolonej krytyki w świetle wyroku sądu najwyższego z dnia 23.07.2015 r. (sygn. I csk 549/14, „Sprawa Allegro”), „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauk Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, 2016, nr 8(2).
90. K. Wiśniewska: ONR, prokuratura i demony [wywiad z Anną Tatar]. „Gazeta Wyborcza. Wrocław”, 27.04.2016.
91. K. Wiśniewski: Faszysta w ratuszu? „Trybuna”, 30.05.2006.
92. J. Wiśniowska: Wszechpolak w Tczewie walczy o „czyste powietrze i zdrowy naród”. Palenie węglem mu jednak nie przeszkadza. Wyborcza.pl, 7.04.2021.
93. M. Wiśniowski: Nienawiść kwitnie. Trybuna.info, 15.05.2020.
94. M. Wiśniowski: Stowarzyszenie Nigdy Więcej: Polska pełna nienawiści. Strajk.eu, 13.05.2020.
95. [wit, korespondenci]: Informacje krajowe. „AQQ”, nr 30 [2/2003], 08.2003.  
96. J. Witaszczyk: To nie Nigdy Więcej. „Dziennik Łódzki”, 19.04.2012.  
97.

M. Witkowska: Festiwal dla neonazistów. Ślązacy go u siebie nie chcieli. „Dziennik Łódzki”, 14.07.2016.

98. M. Witkowska: Swastyki na fasadzie synagogi. „Polska. Dziennik Łódzki”, 5.07.2012.  
99. S. Witkowska, K. Tatarzyńska: Rasizm czy pijacka bójka. „Gazeta Wyborcza. Łódź”, 14-15.08.2014.
100. P. Witkowski: 13 osób z zarzutami promowania nazizmu, w tym b. prezes Radia Gdańsk z nadania PiS. Oko.press, 24.08.2020.
Suma artykułów w kategorii: 192