81. Wilhelm Sasnal (informacja o wystawie „Nigdy Więcej. Sztuka Przeciw Wojnie i Faszyzmowi w XX i XXI wieku”, 30.08-17.11.2019). Nigdywiecej.artmuseum.pl.
82. S. Wilk: Dlaczego Amazon sprzedaje nazistowskie książki. Polityka.pl, 25.02.2020.
83. Z. Williams: Mainstream conservatives are weakening defence against extremism. TheNewEuropean.co.uk, 8.02.2019.
84. „Win sind eine Bewegung”. „Antifaschistisches Info Blatt”, nr 93, 2012.
85. J. Winnicki: Sieć bardziej kolorowa. „Głos Nauczycielski”, 29.02.2012.
86. J. Winnicki: Sport bez rasizmu. „Głos Nauczycielski”, 1.02.2012.
87. Winter Reggae 2001... życie jak muzyka... „Exit Magazyn”, 12.2001.
88. M. Wiss: Im Boot mit der extreman Rechten. „Monitor” [Niemcy], nr 12, 10.2003.
89. A. Wiśniewska: Marcin Kornak przecierał szlak. Krytykapolityczna.pl, 22.03.2014.
90. A. D. Wiśniewska: Zniekształcenie nazwy identyfikującej działalność przedsiębiorcy jako forma dozwolonej krytyki w świetle wyroku sądu najwyższego z dnia 23.07.2015 r. (sygn. I csk 549/14, „Sprawa Allegro”), „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauk Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, 2016, nr 8(2).
91. K. Wiśniewska: ONR, prokuratura i demony [wywiad z Anną Tatar]. „Gazeta Wyborcza. Wrocław”, 27.04.2016.
92. K. Wiśniewski: Faszysta w ratuszu? „Trybuna”, 30.05.2006.
93. J. Wiśniowska: Wszechpolak w Tczewie walczy o „czyste powietrze i zdrowy naród”. Palenie węglem mu jednak nie przeszkadza. Wyborcza.pl, 7.04.2021.
94. M. Wiśniowski: Nienawiść kwitnie. Trybuna.info, 15.05.2020.
95. M. Wiśniowski: Stowarzyszenie Nigdy Więcej: Polska pełna nienawiści. Strajk.eu, 13.05.2020.
96. [wit, korespondenci]: Informacje krajowe. „AQQ”, nr 30 [2/2003], 08.2003.  
97. J. Witaszczyk: To nie Nigdy Więcej. „Dziennik Łódzki”, 19.04.2012.  
98.

M. Witkowska: Festiwal dla neonazistów. Ślązacy go u siebie nie chcieli. „Dziennik Łódzki”, 14.07.2016.

99. M. Witkowska: Swastyki na fasadzie synagogi. „Polska. Dziennik Łódzki”, 5.07.2012.  
100. S. Witkowska, K. Tatarzyńska: Rasizm czy pijacka bójka. „Gazeta Wyborcza. Łódź”, 14-15.08.2014.
Suma artykułów w kategorii: 197