81. J. Winnicki: Sieć bardziej kolorowa. „Głos Nauczycielski”, 29.02.2012.
82. J. Winnicki: Sport bez rasizmu. „Głos Nauczycielski”, 1.02.2012.
83. Winter Reggae 2001... życie jak muzyka... „Exit Magazyn”, 12.2001.
84. M. Wiss: Im Boot mit der extreman Rechten. „Monitor” [Niemcy], nr 12, 10.2003.
85. A. Wiśniewska: Marcin Kornak przecierał szlak. Krytykapolityczna.pl, 22.03.2014.
86. A. D. Wiśniewska: Zniekształcenie nazwy identyfikującej działalność przedsiębiorcy jako forma dozwolonej krytyki w świetle wyroku sądu najwyższego z dnia 23.07.2015 r. (sygn. I csk 549/14, „Sprawa Allegro”), „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauk Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, 2016, nr 8(2).
87. K. Wiśniewska: ONR, prokuratura i demony [wywiad z Anną Tatar]. „Gazeta Wyborcza. Wrocław”, 27.04.2016.
88. K. Wiśniewski: Faszysta w ratuszu? „Trybuna”, 30.05.2006.
89. J. Wiśniowska: Wszechpolak w Tczewie walczy o „czyste powietrze i zdrowy naród”. Palenie węglem mu jednak nie przeszkadza. Wyborcza.pl, 7.04.2021.
90. M. Wiśniowski: Nienawiść kwitnie. Trybuna.info, 15.05.2020.
91. M. Wiśniowski: Stowarzyszenie Nigdy Więcej: Polska pełna nienawiści. Strajk.eu, 13.05.2020.
92. [wit, korespondenci]: Informacje krajowe. „AQQ”, nr 30 [2/2003], 08.2003.  
93. J. Witaszczyk: To nie Nigdy Więcej. „Dziennik Łódzki”, 19.04.2012.  
94.

M. Witkowska: Festiwal dla neonazistów. Ślązacy go u siebie nie chcieli. „Dziennik Łódzki”, 14.07.2016.

95. M. Witkowska: Swastyki na fasadzie synagogi. „Polska. Dziennik Łódzki”, 5.07.2012.  
96. S. Witkowska, K. Tatarzyńska: Rasizm czy pijacka bójka. „Gazeta Wyborcza. Łódź”, 14-15.08.2014.
97. P. Witkowski: 13 osób z zarzutami promowania nazizmu, w tym b. prezes Radia Gdańsk z nadania PiS. Oko.press, 24.08.2020.
98.

P. Witkowski: Polish racism in a Mazurian kebab shop. Politicalcritique.org, 3.01.2017.

99.

P. Witkowski: Rasizm polski pod kebsem mazurskim. KrytykaPolityczna.pl, 2.01.2017.

100. P. Witkowski: Smarzowski, turbolechici i cień swastyki. KrytykaPolityczna.pl, 21.10.2019.
Suma artykułów w kategorii: 188