3381. W. Więcko: Tolerancja dla faszystów. „Gazeta Wyborcza. Białystok”, 21.10.2009.
3382. W. Więcko: Trucizna w Jedwabnem. „Gazeta Wyborcza”, 2.09.2011.
3383. E. Wight: Polish brewery sparks outrage with new beer called White IPA Matters and advert featuring black barman drinking it in US-themed bar. DailyMail.co.uk, 6.07.2021.
3384. E. Wight: Polish fashion firm sparks outrage with HITLER socks carrying cartoon image of Nazi dictator. Mirror.co.uk [Wlk. Brytania], 28.02.2018.
3385. E. Wight, J. Stanton: Violent new anti-jihadi video game changes Isis flag to depict DOG instead of Allah and uses smiley face in place of Muhammed as „racist” inventor boasts he IS anti-Muslim. Dailymail.co.uk [Wlk. Brytania], 21.04.2016.
3386. D. Wikło: Historyczny laur. „Słowo Ludu”, 30.09.2005.
3387. D. Wikło: Korona ukoronowana. „Słowo Ludu”, 28.10.2005.
3388. Ch. Wikus: Nie wieder… „Kronen Zeitung” [Austria], 16.09.2004.  
3389. P. Wilczyński: Arkadiusza Onyszki walka o wolność. „Tygodnik Powszechny”, 28.02.2010.
3390. P. Wilczyński: Nigdy Więcej. „Tygodnik Powszechny”, 1.06.2014.
3391. Wilhelm Sasnal (informacja o wystawie „Nigdy Więcej. Sztuka Przeciw Wojnie i Faszyzmowi w XX i XXI wieku”, 30.08-17.11.2019). Nigdywiecej.artmuseum.pl.
3392. S. Wilk: Dlaczego Amazon sprzedaje nazistowskie książki. Polityka.pl, 25.02.2020.
3393. Z. Williams: Mainstream conservatives are weakening defence against extremism. TheNewEuropean.co.uk, 8.02.2019.
3394. „Win sind eine Bewegung”. „Antifaschistisches Info Blatt”, nr 93, 2012.
3395. J. Winnicki: Sieć bardziej kolorowa. „Głos Nauczycielski”, 29.02.2012.
3396. J. Winnicki: Sport bez rasizmu. „Głos Nauczycielski”, 1.02.2012.
3397. Winter Reggae 2001... życie jak muzyka... „Exit Magazyn”, 12.2001.
3398. M. Wiss: Im Boot mit der extreman Rechten. „Monitor” [Niemcy], nr 12, 10.2003.
3399. A. Wiśniewska: Marcin Kornak przecierał szlak. Krytykapolityczna.pl, 22.03.2014.
3400. A. D. Wiśniewska: Zniekształcenie nazwy identyfikującej działalność przedsiębiorcy jako forma dozwolonej krytyki w świetle wyroku sądu najwyższego z dnia 23.07.2015 r. (sygn. I csk 549/14, „Sprawa Allegro”), „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauk Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, 2016, nr 8(2).
Suma artykułów w kategorii: 3653