2019

Uhonorowano osoby promujące społeczeństwo obywatelskie. Warszawa.onet.pl, 25.05.2019.
W. Ferfecki: PFN wspiera kampanię. „Rzeczpospolita”, 9.05.2019.
L. Lewin: Nigdy więcej. „Słowo Żydowskie”, 05.2019.
K. Skrzydłowska-Kalukin: Negacjonista gra w chowanego. „Wprost”, 14.04.2019.
(hau): Muzyka Przeciwko Rasizmowi. „Wiem, że dobrze idę”. „Słowo Żydowskie”, 04.2019.
D. Drob: Policja zajęła się nagraniem Jacka Międlara o zamachowcu w Nowej Zelandii. „Powołano biegłego”. Wiadomosci.gazeta.pl, 27.03.2019.
M. Turski: Nigdy więcej wojny! Laudacja ocalonego z Zagłady. „Res Humana”, nr 2/159, 2019.
W. Karpieszuk: Nienawiść sączy się z PAST-y. „Gazeta Wyborcza”, 22.01.2019.
W. Ferfecki: Emocje wokół patronów. „Rzeczpospolita”, 21.01.2019.
Grand Press 2018. Jak głosowały redakcje. „NIGDY WIĘCEJ”. „Press”, nr 1-2, 2019.
Grand Press 2018. Jak głosowały redakcje. „Stadion”. „Press”, nr 1-2, 2019.

2018

I. Kacprzak, G. Zawadzka: Swastyki ścigane tylko czasem. „Rzeczpospolita”, 18.12.2018.
M. Tabaczyński: Marcin Kornak (1968-2014). „Bydgoski Informator Kulturalny”, nr 12, 2018.
P. Żytnicki: Państwo nieco brunatne. „Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny”, 1-2.12.2018.
W. Ferfecki: Kandydat z przeszłością. „Rzeczpospolita”, 16.10.2018.
„Punk Alive. Pokój jest drogą!” [patronat kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”], multimedialny zin towarzyszący koncertowi „Punk Alive” w trakcie Life Festival Oświęcim 2018.
A. Diduszko-Zyglewska: Zapamiętajcie, Polacy nigdy nie bywają sprawcami zbrodni! KrytykaPolityczna.pl, 5.06.2018.
A. Tatar: Topienie B’żyduli i zdejmowanie jarmułki. „Bez Dogmatu”, 01.2018.
Polska. W: Raport na temat przestrzegania praw człowieka za 2017 [raport Departamentu Stanu USA]. Washington, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2018.
AP: Izrael zaniepokojony potraktowaniem aktywisty w Polsce. Wiadomosci.onet.pl, 28.03.2018.