2005

M. Kornak: Młodzież Wszechpolska – sen o władzy. „Robotnik Śląski”, nr 7 [22], 07-08.2005.
M. Kornak: Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ. Ruch antyfaszystowski w Polsce. „Pro Memoria”, nr 22, 01.2005. 

2004

A. Brzeziecki: Krajobraz brunatnieje [wywiad z Rafałem Pankowskim]. „Tygodnik Powszechny”, 29.02.2004.

2003

ire: Marcin Kornak - działacz antyfaszystowski. „Gazeta Wyborcza. Kraków”, 22.12.2003.
M. Starnawski: Refleksje antyrasistowskie. „Słowo Żydowskie”, 5-19.09.2003.
A. Łukaszewicz, R. Rewiński: Wielki luz. „Gazeta Wyborcza”, 2-3.08.2003.
L. Ostałowska, P. Piotrowski: Ojczyzna moja jest pieśnią ze stali. „Gazeta Wyborcza”, 21-22.06.2003.
S. Podemski: Alibi dla nienawiści. „Rzeczpospolita”, 25.06.2003.
M. Kornak: Elementarze nienawiści. „Nowy Tygodnik Popularny”, 20-27.04.2003.

2002

ADB: Będzie kara za rasizm. „Gazeta Wyborcza”, 28.10.2002.
ES: Stadiony bez swastyk. „Gazeta Wyborcza”, 23.10.2002.
[JRZ]: Futbol bez uprzedzeń. „Trybuna”, 22.10.2002.
MAD: Wykopać rasizm. „Życie Warszawy”, 22.10.2002.
[JRZ]: Futbolowe melodie. „Trybuna” 2-3.05.2002.

2001

[JRZ]: Płyta „Reggae przeciwko rasizmowi”. Pozytywny bunt. „Trybuna”, 30.11.2001.
M. Ogdowski: W rytmie Konkwisty. „Nowości”, 16.08.2001.
R. Pankowski: Rytm antysemicki. „Midrasz”, 06.2001.

2000

M. Kornak, R. Pankowski: Festiwale 88. „Angora”, 23.07.2000.
T. Olszański: Arkan gola. „Polityka”, 1.04.2000.

1999

J. S. Mac: Cień swastyki. „Wprost”, 5.12.1999.