RASIZM A KULTURA POPULARNA

09.01.2007

RASIZM A KULTURA POPULARNA Rasizm jest zjawiskiem występującym również w Polsce, do tej pory brakowało jednak systematycznej i kompetentnej refleksji naukowej na temat tego problemu. Lukę tę wypełnia świeżo wydana książka dra Rafała Pankowskiego „Rasizm a kultura popularna”. Zjawisko rasizmu zostało w niej opisane na wielu poziomach związanych ze współczesną popkulturą i kultura młodzieżową w Polsce i na świecie.

„Wyczerpujący, oparty na bogatej bibliografii wykład problematyki rasizmu, podobnie jak przeprowadzona przez autora analiza zebranych materiałów, sprawia, że pracę czyta się z dużym zainteresowaniem. Klarowna prezentacja teorii, zawierająca wnikliwą analizę pojęć związanych z terminem „rasizm”, porządkuje problematykę, dając podstawy do dalszej analizy tego fenomenu” – ocenia książkę prof. Iwona Jakubowska-Branicka. Autor pracy jest współredaktorem antyrasistowskiego czasopisma „NIGDY WIĘCEJ”. Książkę wydało renomowane warszawskie wydawnictwo Trio.

„Symptomatyczne, że niektórzy wzmiankowani w książce uczestnicy skrajnych rasistowskich subkultur brylują dzisiaj w świecie polityki jako reprezentanci partii parlamentarnych” – zauważa Marcin Kornak, redaktor naczelny „NIGDY WIĘCEJ”. – „Liczę na to, że ta ciekawa, ważna i aktualna książka wywoła szerszą społeczną dyskusję o niebezpiecznym zjawisku, jakim jest rasizm”.

Książka jest do kupienia pod adresem: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”; PO Box 6; 03-700 Warszawa 4 – w cenie 28zł (płatnych z góry, przekazem pocztowym – koszt przesyłki pocztowej wliczony).

 

Dodatkowe informacje:
www.wydawnictwotrio.pl