TRUP W SZAFIE ROMANA GIERTYCHA

11.10.2007

Redakcja „NIGDY WIĘCEJ” ujawniła artykuł Romana Giertycha zawierający antysemickie wyzwisko „parchy”.

Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin wielokrotnie przyłapani byli na propagowaniu rasizmu i antysemityzmu. Do tej pory nie były jednak znane antysemickie wypowiedzi bądź teksty samego Romana Giertycha. Redakcja antyfaszystowskiego magazynu „NIGDY WIĘCEJ” ujawniła artykuł autorstwa Romana Giertycha na łamach pisma „Wszechpolak”, w którym użył on antysemickiego wyzwiska „parchy” dla określenia swoich wrogów.

„Zostaniecie dranie, rozliczeni co do grosza. Nie będzie to akt zemsty, ale sprawiedliwości. Już pięćdziesiąt lat nasza Ojczyzna dźwiga na swoim grzbiecie takie parchy, jak wy. Przyjdzie jednak chwila, gdy Naród zrozumie, kto na nim żeruje” – pisał Giertych na łamach „Wszechpolaka”(nr 1 (88), rok VIII, brak daty).

Parch oznaczał pierwotnie chorobę roślin, zwierząt i ludzi, ale już od XIX wieku słowem tym określano pogardliwie Żydów.

„Słowo ‘parchy’ w znaczeniu przenośnym odnosiło się wyłącznie do Żydów i takie jest jego znaczenie. Roman Giertych to młody człowiek, ale świadomy politycznie i on to oczywiście wie... Musiał je słyszeć w swoim towarzystwie rodzinnym albo ideologicznym, jak Młodzież Wszechpolska” – stwierdza filolog, prof. Michał Głowiński w wywiadzie, który ukaże się na łamach najbliższego numeru „NIGDY WIĘCEJ”.

„Wyszło szydło z worka” – komentuje Marcin Kornak, redaktor naczelny „NIGDY WIĘCEJ”, który odkrył cytowany artykuł Giertycha, zamieszczony w wewnątrzorganizacyjnym pisemku Młodzieży Wszechpolskiej jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. – „Od dawna wiadomo, że Giertych otacza się skrajnymi nacjonalistami i antysemitami, sam jest do nich podobny. Smutne, że ktoś taki był ministrem edukacji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Miejmy nadzieję, że już wkrótce zniknie ze sceny politycznej”.

Dodatkowe informacje:
tel.0601360835