PREZES „NIGDY WIĘCEJ” WYRÓŻNIONY W KONKURSIE „SPOŁECZNIK ROKU”

26.10.2012

Ks. Jacek Stryczek, Prezes Stowarzyszenia „Wiosna”, został laureatem konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2011” Tygodnika Newsweek Polska, w którym nagradzana jest aktywność społeczna pojedynczych osób i stojących za nimi organizacji. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest Partnerem Głównym, a Akademia Rozwoju Filantropii Partnerem Merytorycznym konkursu. Społecznik Roku 2011 odebrał statuetkę podczas gali programu „Działaj Lokalnie”, która odbyła się 23 października w Galerii Freta w Warszawie.

Ks. Stryczek został nagrodzony m.in. za stworzenie unikatowej formuły pomocy, która, zarządzana lokalnie, swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. Poprzez akcję „Szlachetna Paczka” przed Bożym Narodzeniem pomaga osobom w całym kraju. Tylko w ubiegłym roku dotarła ona do 12 tys. rodzin angażując 10 tys. wolontariuszy i 150 tys. darczyńców. Założył także działającą w 23 miastach „Akademię Przyszłości”, dzięki której wsparcie uzyskały dziesiątki tysięcy dzieci pochodzących z ubogich rodzin i mających problemy w nauce.

Kapituła Konkursu przyznała także cztery wyróżnienia. Dyplomami uhonorowano działalność:

Marcina Kornaka, Prezesa Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, za promowanie antyrasistowskich postaw i realizację rozmaitych programów przeciwdziałających ksenofobii;

Ks. Andrzeja Tuszyńskiego, Prezesa Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „ARKA”, za niesienie pomocy dzieciom z niezamożnych rodzin i promowanie młodzieżowego wolontariatu;

Pawła Grabowskiego, Prezesa Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne za niesienie pomocy nieuleczalnie chorym;

Marii Talarczyk, Prezes Sokólskiego Funduszu Lokalnego, za ponad dwadzieścia lat działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” ma na celu pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną. Konkurs adresowany jest do osób działających na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego.

W skład Kapituły Konkursu weszli:

• Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika „Newsweek Polska”; • Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; • Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; • Bożena Walter, Prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”; • Przemysław Radwan-Röhrenschef, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów; • Jan Kuroń, kucharz, wnuk Jacka Kuronia; • Michał Rusinek, wykładowca, tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej; • Renata Kim, szefowa działu „Społeczeństwo” tygodnika „Newsweek Polska”;

Zwycięzcami trzech poprzednich edycji byli: Barbara i Krzysztof Margolowie z Nidzicy (2008), Wiesława Kowalska z Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” (2009) oraz Dorota Hedwig, Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (2010).

Wręczanie nagród w IV edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” było częścią uroczystości, podczas której zaprezentowano aktywność lokalną podejmowaną w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez wspieranie projektów służących pobudzaniu aspiracji rozwojowych wśród społeczności wiejskich i w małych miastach oraz budowaniu kapitału społecznego.

Laureat konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2011”:

Ks. JACEK STRYCZEK, Pomysłodawca, Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia „Wiosna”

Stworzył unikatową formułę pomocy, która, zarządzana lokalnie, swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. Poprzez akcję „Szlachetna Paczka” przed Bożym Narodzeniem pomaga osobom w całym kraju. Tylko w ubiegłym roku dotarła ona do 12 tys. rodzin angażując 10 tys. wolontariuszy i 150 tys. darczyńców. Założył działającą w 23 miastach „Akademię Przyszłości”, dzięki której wsparcie uzyskały dziesiątki tysięcy dzieci pochodzących z ubogich rodzin i mających problemy w nauce. Otwarty dla wszystkich, niezależnie od poglądów, współpracując z różnymi środowiskami jednoczy je wokół wspólnego celu. Prowadzi też działania w Internecie, między innymi poprzez swój blog z „Kazaniami przy kebabie”, w których udziela odpowiedzi na nurtujące młodych ludzi pytania.

Wyróżnieni:

MARCIN KORNAK, Założyciel i Prezes Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”

Jest pomysłodawcą kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” propagującej antyrasistowską postawę wśród kibiców. Podczas Mistrzostw Europy pomógł zrealizować Program Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 „Respect Diversity”, w ramach którego przeszkolono kilka tysięcy wolontariuszy, stewardów i osób z obsługi. Stworzył program „Racism Delete” przeciwko nienawiści w Internecie, dzięki któremu zamknięto kilkaset rasistowskich stron internetowych. Jest także zaangażowany w kampanię „Muzyka przeciwko rasizmowi”, którą wspiera wielu polskich muzyków. Autor „Brunatnej Księgi”, monitoringu incydentów rasistowskich i ksenofobicznych oraz redaktor naczelny magazynu „NIGDY WIĘCEJ” – jedynego w Polsce pisma w całości poświęconego problemom nietolerancji.

Ks. ANDRZEJ TUSZYŃSKI, Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „ARKA”

Przyczynił się do powstania, w jednej z najbardziej niebezpiecznych dzielnic Radomia, Klubu Młodzieżowego Wolontariatu, które obecnie skupia około 1200 młodych ludzi angażując ich w pracę dla potrzebujących i oferując bogate zajęcia pozalekcyjne. Stworzył stołówkę dożywiającą dziennie około 500 dzieci ze świetlic działających na terenie Radomia. Do współpracy udało mu się pozyskać ponad 80 partnerów. Zaangażował „ARKĘ” w program „Działaj Lokalnie”, współpracuje z wolontariuszami programu ‘PROJEKTOR – wolontariat studencki’.

PAWEŁ GRABOWSKI, Założyciel i Prezes Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne

Lekarz z powołania. Zaangażowanie i determinacja skłoniły Pana Pawła, pracownika prestiżowej stołecznej kliniki onkologicznej, do rezygnacji ze stanowiska pracy w warszawskiej klinice i przeprowadzki na Podlasie. Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej i Hospicjum Domowe przeciwdziałające wykluczeniu osób nieuleczalnie chorych i niepełnosprawnych z życia społecznego. Organizuje zajęcia dla lekarzy i wolontariuszy z pomocy i opieki paliatywnej. Angażuje się w lokalne akcje charytatywne.

MARIA TALARCZYK, Prezes Sokólskiego Funduszu Lokalnego

Od dwudziestu lat kieruje Funduszem Pomocy Społecznej oraz Sokólskim Funduszem Lokalnym. Inicjatorka i realizatorka licznych programów przeciwdziałających patologiom społecznym – alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości, a także programów stypendialnych i nowatorskich projektów edukacyjnych. Udziela pomocy osobom bezdomnym, rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci oraz seniorom. Prowadzi projekty o tematyce kulturalnej, sportowej i turystycznej oraz działania służące ochronie środowiska i podnoszące atrakcyjność regionu. Zaangażowała partnerów z Sokółki w realizację programów „Działaj lokalnie” i „Lokalne Partnerstwa PAFW”.

Organizator Konkursu: Newsweek Polska Partner Główny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Partner Merytoryczny: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Dodatkowe informacje:
tel. 601360835
www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.newsweek.pl
http://filantropia.org.pl