FIFA O RASIZMIE W POLSKIEJ PIŁCE

2001

Przejawy rasizmu na stadionach w Polsce należały do tematów omawianych podczas nadzwyczajnego kongresu FIFA, który odbył się w Buenos Aires w lipcu 2001 r.

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) zaprosiła na swój zjazd przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w sieci Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie (Football Against Racism in Europe, FARE). W skład delegacji FARE weszła reprezentantka antyrasistowskiego Stowarzyszenia „NIGDY WIECEJ”, od kilku lat prowadzącego w Polsce akcje „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, wzorowaną na podobnych inicjatywach w innych krajach.

Dyskutowano o dotychczasowych sukcesach kampanii, w której aktywny udział wziął m.in. Emanuel Olisadebe, a także o negatywnych zjawiskach, takich jak spotykane na stadionach i poza nimi hasła antysemickie i symbole neofaszystowskie oraz często pogardliwe traktowanie zawodników czarnoskórych przybyłych z Afryki i Ameryki Południowej. Zwrócono uwagę na niedostateczne zaangażowanie polskich władz piłkarskich w tworzenie pozytywnej kultury kibicowania.

Obecny na Kongresie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz gwałtownie zaprzeczył przytaczanym faktom, twierdząc, ze w Polsce nie ma rasizmu.

- To smutne, ze władze PZPN nie chcą dostrzegać złych zjawisk, które widoczne są dla każdego, kto interesuje się polską piłką nożną - skomentował Marcin Kornak, redaktor naczelny pisma „NIGDY WIĘCEJ”, autor artykułów dokumentujących zjawisko rasizmu w polskim sporcie.

Kongres FIFA przyjął rezolucję nakładającą na wszystkie federacje krajowe obowiązek aktywnego włączenia się w walkę z rasizmem, współpracy w tej dziedzinie z organizacjami pozarządowymi oraz regularnego przygotowywania raportów na ten temat dla Komitetu Wykonawczego FIFA.