Anna Tatar o uprzedzeniach wobec muzułmanów, 2.02.2023.