Rafał Pankowski o polskich neofaszystach, My Polska Rasa, reportaż, 1997.