Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o krajowym neofaszyzmie w kontekście reportażu o Kościele Twórcy, 11.2004.