Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o bezkarności w przypadkach antysemityzmu i neofaszyzmu, Mowa nienawiści, reportaż, 2003.