Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o neonazistowskiej stronie Redwatch i polskim Blood and Honour, 29.05.2006.