Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o neonazistowskiej stronie internetowej Redwatch, 29.01.2008.