Wiktor Marszałek o Międzynarodowym Dniu Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, 11.09.2008.