Wiktor Marszałek o neonazistach w Rosji, 26.11.2009.