Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o neonazistach w Rosji, 3.02.2010.