Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o rasizmie w polskiej lidze piłkarskiej, 16.09.2010.