Rafał Pankowski o antyniemieckim incydencie w Opolu, 14.10.2011.