Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” w reportażu na temat rozgrywek Etnoligi, 21.10.2011.