Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o kolejnym rasistowskim pobiciu w Białymstoku, 26.03.2012.