Rafał Pankowski o antyrasistowskim programie RESPECT Diversity na Euro 2012, 9.05.2012.