Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o antyrasistowskim przesłaniu i akcjach na Euro 2012, 19.05.2012 (niem.).