Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o działaniach Programu RESPECT Diversity w czasie Euro 2012, 30.05.2012.