Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o idei Stref Różnorodności podczas Euro 2012, 15.06.2012.