Paul Elliott i Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o sukcesie antyrasistowskich akcji na Euro 2012, 27.06.2012.