Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o edukacji jako panaceum na rasizm na stadionach, 14.10.2012.