R. Pankowski i T. Nałęcz o zagrożeniach ze strony skrajnej prawicy, 20.11.2012.