Jacek Purski o potrzebie zdecydowanego stanowiska wobec rasizmu, 22.11.2012.