Rafał Pankowski na temat współczesnego patriotyzmu i nacjonalizmu, 16.12.2012.