Jacek Purski o złej egzekucji prawa i „Brunatnej Księdze” 2011-2012, 20.02.2013.