Rafał Pankowski i Anna Tatar o „Brunatnej Księdze”, Sejm, Komisja Mniejszości Narod. i Etnicz., 20.03.2013.