Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o problemach wielokulturowego społeczeństwa na Podlasiu, 19.04.2013.