Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o rasistowskich podpaleniach mieszkań w Białymstoku, 11.05.2013.