Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o braku reakcji ze strony klubów piłkarskich na rasizm pseudokibiców, 3.10.2013.