Rafał Pankowski, Andrea Petõ i Łukasz Jurczyszyn w Debacie Lemkinowskiej o skrajnej prawicy, 6.06.2014.