Liroy o współpracy ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ”, 1.10.2015.