Rafał Pankowski na temat intensyfikacji treści rasistowskich i antysemickich w internecie, 6.11.2015 (ang.).