Rafał Pankowski o antysemickich wydarzeniach w raporcie Centrum Szymona Wiesenthala, 13.01.2016.