Rafał Pankowski o eskalacji ataków o charakterze rasistowskim, 29.02.2016.