R. Pankowski, K. Gebert, L. Wałęsa o wielokulturowości i ksenofobii, 6.04.2016.